Saaie vergaderingen? Niet met .... vergaderbingo!

Speel vergaderbingo en elke vergadering wordt een feest! Verzamel een lijst van vergaderjargon typerend voor uw organisatie. Voer de lijst van woorden in het tekstvak hieronder in en laat het programma formulieren voor vergaderbingo genereren.
Tijdens de eerstvolgende vergadering kan de bingostrijd beginnen: wie heeft het eerst een kolom van z'n bingoformulier vol? Omdat u ter plekke bezwaarlijk 'Bingo!' kunt roepen spreekt u met uw medespelers een onopvallende 'bingo-code' af (bv. 'De spijker op z'n kop!' of 'Daar maak ik een notitie van!').

Maak een formulier

Hoeveel kolommen wenst u ?  

Welke titel moet boven het formulier?

Titel:


(hier verschijnt informatie m.b.t. de gekozen instellingen)